Malowanie ogniochronne

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed pożarem to jeden z najbardziej rygorystycznie respektowanych przepisów przeciwpożarowych.  Odpowiadają za to właściciele i zarządcy obiektów budowlanych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług malowania ogniochronnego?

  • Mamy szeroką wiedzę techniczną z tego zakresu
  • Posiadamy ważne licencje wykonawcóy danych systemów ogniochronnych
  • Dysponujemy wykwalifikowanymi i przeszkolonymi pracownikami

Wykonywane przez nas zabezpieczenia ogniochronne umożliwiają uzyskanie odporności ogniowej konstrukcji na poziomie: R15, R30, R60, według kategorii agresywności korozyjnej PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M.

Systemy ogniochronne tworzą elastyczną i wytrzymałą mechanicznie powłokę, która jest odporna na działanie:

  • wilgoci,
  • wody kondensacyjnej,
  • czynników atmosferycznych (w tym atmosfery przemysłowej).

W celu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych (w tym powierzchni ocynkowanych) o profilach otwartych i zamkniętych, wykorzystywanych na zewnątrz lub wewnątrz obiektów, stosuje się  farbę pęczniejącą. Jest ona częścią zestawu, w skład którego wchodzą:

  • dwuskładnikowa epoksydowa farba antykorozyjna (stosowana do wykonywania warstwy podkładowej),
  • dwuskładnikowa farba poliuretanowa (stosowana do wykonania warstwy nawierzchniowej).

W efekcie uzyskuje się trwałą powłokę, zabezpieczającą konstrukcje stalowe przed pożarem.

Skontaktuj się z nami

(32) 47 33 610

FAX: (32) 703 73 37

kontakt@renowacje.net.pl

ul. Marusarzówny 10/11

44-330 Jastrzębie-Zdrój

 

 
SafeSystems